terugleveren

Alle opgewekte zonnestroom gaat via omvormer naar het elektriciteitsnet. De omvormer wordt op een aparte groep aangesloten op de meterkast. De stroom die je met de zonnepanelen opwekt, verbruik je als eerste in je eigen huis. Als er meer stroom wordt opgewekt dan je op dat moment verbruikt, gaar de “overtollige stroom” via de elektriciteitsmeter naar het openbare elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter loopt dan dus terug (als je een meter met een draaischijf hebt). Heb je al een zogenaamde “slimme meter” dan wordt de stroom, die je aan het openbare net geeft, geregistreerd. Het is wettelijk geregeld dat je van de elektriciteitsmaatschappij daarvoor dezelfde vergoeding krijgt als die je ook voor de afname van stroom had moeten betalen. In 2013 is dat ongeveer € 0,23 per kWu (kilowattuur). Op deze manier gaat de opgewekte zonnestroom nooit verloren en kun je flink besparen op je stroomrekening. Voor het terugleveren geldt een maximale vergoeding voor 5000 kWu. (bij Greenchoice 6000 kWu). Als je meer teruglevert krijg je daarvoor een “redelijke” vergoeding die per maatschappij varieert. Ben je van plan een grotere installatie aan te schaffen is het dus belangrijk dat je eerst goed de teruglevertarieven van de verschillende energiemaatschappijen vergelijkt. Kijk ook verderop in het hoofdstuk “Salderen”.

Met zonnepanelen op je dak kun je flink besparen op je energierekening. Lees meer over zonnepanelen. Gaat het over zonnepanelen en de energierekening, dan valt al snel het woord salderen. Wat houdt dat in, wat zijn je rechten en waar moet je aan denken?

Wat is terugleveren?
In de elektriciteitskabel die naar je meterkast loopt was het, tot een paar jaar geleden, altijd éénrichtingsverkeer: stroom ging altijd je huis in, en nooit eruit.
Met zonnepanelen op je dak verandert dat: de door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ‘terugleveren’. Maar de aansluiting in je meterkast is te vergelijken met een smal weggetje waarop verkeer nooit in beide richtingen tegelijk mogelijk is. Dat betekent dat als je panelen volop in de zon staan en je tegelijk je televisie aanzet, de stroom die daarvoor nodig is van je eigen panelen komt. Het overschot (de stroom die je op een bepaald moment meer produceert dan consumeert) lever je automatisch terug. De stroom die je produceert en tegelijkertijd direct gebruikt valt dus niet onder terugleveren.

Wat is salderen?
Lever je op jaarbasis minder elektriciteit terug dan je afneemt van het net, en is de hoeveelheid stroom die je terug levert lager dan 5000 kWh. per jaar, dan is je energieleverancier wettelijk verplicht de stroom die je terug levert te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dat verrekenen heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en BTW. Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, of je nu zonnepanelen hebt of niet, ook als je nettoverbruik nul is. Iedereen maakt immers gebruik van het netwerk.
Zelf opgewekte stroom die je direct gebruikt, omdat bijvoorbeeld de wasmachine aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt, telt niet mee voor de grens van 5000 kWh. Die stroom lever je immers niet terug. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom: in beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt dus niet direct uit voor je energiekosten of je bijvoorbeeld je wasmachine aanzet terwijl de zon schijnt; indirect wel, omdat je als je dat doet minder gauw over de grenzen die voor salderen gelden heen zult gaan.

Voor stroom die niet gesaldeerd kan worden: redelijke terugleververgoeding
Als je op jaarbasis meer elektriciteit terug levert dan je afneemt van het net kan het overschot niet gesaldeerd worden.
Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt, maar je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier moet je dan een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit overschot betalen. Dit geldt ook als je meer dan 5000 kWh per jaar teruglevert (voor het gedeelte boven de 5000 kWh). Je leverancier mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Wel ziet de NMa erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is. Houd er wel rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn.

Geschikte energiemeter nodig
De meter in je meterkast moet kunnen salderen. Als dat niet het geval is heb je alleen profijt van je zonnepanelen vanwege je directe eigen gebruik; alle teruggeleverde stroom doe je dan cadeau aan de energieleverancier. Het is dus belangrijk om na te gaan of je wel een goede energiemeter hebt.

Geschikt zijn:

  • een analoge meter met een draaischijf (Ferrarismeter), dat ook terug kan lopen;
  • een digitale meter die saldeert;
  • een meter met gescheiden telwerken voor afgenomen en teruggeleverde stroom (dit is de beste optie, omdat de andere meters problemen kunnen opleveren als je meer elektriciteit teruglevert dan afneemt). Dit kan een ‘slimme meter’ zijn, maar dat hoeft niet.

Als je zeker weet dat je zonnepanelen wilt gaan aanschaffen, meldt je installatie zo spoedig mogelijk dan aan op de site: www.energieleveren.nl, als dan de panelen geplaatst worden, wordt de opbrengst vanaf dag 1 in ieder geval geregistreerd. Er wordt dan gekeken of je meter geschikt is voor teruglevering. Als je geen geschikte meter hebt, wordt er in overleg een zogenaamde “slimme meter” geplaatst. Als je zonnepanelen hebt is deze plaatsing GRATIS. Eventueel kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw netbeheerder.

Rekenvoorbeelden

  1. Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst. De twaalf maanden waar je energieafrekening over gaat waren behoorlijk zonnig en je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt. In dezelfde twaalf maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt. Daarvoor heb je dus 2500-300 = 2200 kWh van het net afgenomen. Tevens heb je 2000-300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd. Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen en (ruim) minder dan 5000 kWh teruggeleverd. De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200-1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.
  2. Je hebt een dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst. Deze produceerden 4000 kWh. De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld: 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh. Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd. Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700-2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht een redelijke vergoeding te betalen.
  3. Je hebt een groot dak waar je 32 zonnepanelen op hebt geplaatst. Deze produceerden 8000 kWh. In je grote villa staan flink wat apparaten en je totale elektriciteitsverbruik is 6200 kWh. 700 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt. Je hebt dan 6200-700 = 5500 kWh van het net afgenomen en 8000-700 = 7300 kWh teruggeleverd. De leverancier is verplicht tot 5000 kWh te salderen. Je betaalt over 500 kWh leveringstarief en belasting. Over 7300-5000 = 2300 kWh is de leverancier verplicht een redelijke vergoeding te betalen.

Gulle leveranciers
Bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van energieleveranciers. Er zijn leveranciers die verder gaan: ze hanteren geen salderingslimiet of rekenen voor de stroom boven de limiet een gunstigere vergoeding.
Greenchoice saldeert tot 10.000 kWh en betaalt ook ruimhartig als je meer teruglevert dan afneemt; over de eerste 1000 kWh daarvan krijg je zelfs energiebelasting uitbetaald. U krijgt bij deze maatschappij over 6000 kWu. dus net zoveel terugbetaald als u voor uw afgenomen energie zou moeten betalen, dus inclusief de energiebelasting!

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn: bel of mail ons.

Het adres voor uw groene ambities. Wij helpen u energie te besparen! volg ons RSS